Геодезическа библиотека "True North"
Copyright © 2009 Company Name All right reserved

гр. Пловдив,
ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail   truenorth@abv.bg

GSM:  + 359 899 420 840
           + 359 895 760 181
tel.       032 / 90 60 83
fax.     032 / 90 60 80
геодезия,проектиране,gps
   [1]  2  3  4  5  6  >  >>
.:: Фотограметрия - 1996 г.

.:: Справочник по геодезически трасировъчни работи - 1982 г.

.:: Картография - Учебник за ВУЗ - 2002 г.

.:: Проектиране и съставяне на карти - 1984 г.

.:: Дешифриране на аеро-снимки - 1976 г.

.:: Топографско дешифриране на природния ландшафт от аеро-снимки - 1963 г.

.:: Справочник на геодезиста - Том 1.  - 1975 г.

.:: Справочник на геодезиста - Том 2.  - 1975 г.

.:: Справочник на геодезиста - Том 1.  - 1985 г.

.:: Справочник на геодезиста - Том 2.  - 1985 г.

.:: Справочник на маркшайдера - 1953 г.

.:: Топографско дешифриране на аеро-снимки при създаване на карти в М 1:10 000 и 1:25 000 - 1961 г.

.:: Спътникови системи и електронни тахиметри при обезпечение на строителството - 2007 г.

.:: Глобални спътникови системи при определянето на местоположението и приложение в геодезията - 2004 г.

.:: Практика по геодезия - учебно пособие за ВУЗ - 1969 г.

.:: Строителство на градски подземни съоръжения - 2005 г.

.:: Геодезически инструменти и прибори - 1973 г.

.:: Инженерна геодезия. Земеустройство - 2001 г.

.:: Инженерна геодезия. Геодезически мрежи - 2003 г.
> Що е то геодезия / библиотека
База данни: Руска геодезическа литература (1920 г. - 2010 г.)
При проблем със свалянето на файловете, пишете ни на truenorth@abv.bg
   [1]  2  3  4  5  6  >  >>
Времето
Plovdiv Weather Forecast, Bulgaria
>   Библиотека "TrueNorth"...

>   Статии...

>   Ръководства...

>   Речник...